რატომ A Rating-ი?

უმაღლესი ანალიტიკა და მონაცემების მართვა
A Rating არის მონაცემეთა ბაზაზე დაფუძნებული ბიზნეს. ჩვენი რესურსები, ძალისხმევა, ეფექტური მართვა და ანალიზი შესაძლებელობას აძლევს კლიენტებს უკეთ დაინახონ თავიანთი პრობლემური აქტივების სტრუქტურა. რაც თავის მხრივ უფრო ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებაში ეხმარება.  ა რეიტინგი იყენებს ეგრედწოდებულ „tailor collection strategies“ სტრატეგიას რომელიც მორგებულია თითოეულ კლიენტზე.

მუდმივად გადახლებადი კლიენტების ბაზები.
ა რეიტინგი მოწოდებულია შეინარჩუნოს ურთიერთობები არსებულ კლიენტებთან და, ამავე დროს, მუდმივად მუშაობს ახალი კლიენტების მოძიებაზე. ა რეიტინგი გააჩნია დიდი გამოცდილება სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის სხვადასხვა სახის ვალდებულებების მართვაში. ჩვენი მომხმარებელთა ბაზები მოიცავს არა მხოლოდ წამყვანი ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ვალდებულებებს, არამედ ბიზნეს-კომპანიების, სრულიად განსხვავებული სახის დავალიანენბებს.
ყოველივე ეს საშუალებას აძლევს ჩვენს კომპანიას იზრდებოოდეს ყოველ წლიურად. 2010 წლიდან ჩვენს მართვაში არსებული პორთფელის ზრდამ შეადგინა 400%

“No Cash, No Fee” პოლიტიკა და სამართლიანი საკომისიოს სტრუქტურა

ა რეიტინგი თავის კლიენტებს არ ართმევს ფულს წინასწარ, რაც იმას ნიშნავს თუ არ არის შედეგი, არ არის საკომისიო. მომსახურების საფასურის გაანგარიშება ეფუძნება კლიენტების პორტფელის სიღრმისეული ანალიზს და ითვალისწინებს კლიენტის ფინანსურ ეფექტურობას. ა რეიტინგის განზრახვა არის სათითაო კლიენტის საჭიროებებზე მორგებული სერვისი.

საერთაშორისო თანამშრომლობა

ა რეიტინგს, გააჩნია საერთაშორისო პარტნიორი კომპანიების ქსელი, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს მოვემსახუროთ, როგორც კლიენტის ვალს საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ასევე ვალდებულებებს, რომლებიც წარმოქმნილია საზღვარგარეთ საქართველოს რეზიდენტი პირების მიმართ.

ანგარიშითა მართვა

ა რეიტინგი ცდილობს დამყაროს და შენარჩუნების გრძელვადიანი ურთიერთობები ავის კლიენტებთან. ჩვენი აზრით, სწორედ ასეთი ხანგრძლივი ურთიერთობი საშუალებას აძლევს ა-რეიტინგს განავითაროს უფრო დეტალური ცოდნა კლიენტის საჭიროებების შესახებ და შესთავაზოს სულ უკეთესი და უკეთესი სერვისი. ჩვენი კომპანიის ნებისმიერი ქმედება დაგეგმილია და შეთანხმებულია ჩვენს კლიენტთან. ა რეიტინგი ახორციელებს თავისი თნამშრომლების მუდმივ ტრეინინგს და კონტროლს, რათა შეინარჩუნოს მომსახურების მაღალი სტანდარტი. ჩვენი კომპანიისთვის კლიენტის რეპუტაცია წარმოადგენს დაუწერელ კანონს, რომლის ჩარჩოშიც მუშაობა, ჩვენთან დასაქმებული ყველა ადამიანის უსიტყვო ვალდებულებაა.