იურიდიული მომსახურება

A Rating-ი გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას. კომპანიის პროფესიონალი იურისტები ნებისმიერ სამართლებრივ დავას მცირე დროში მოგიგვარებენ და გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას, რათა არ მოგიწიოთ ზედმეტი თანხის გადახდა.

მიმართულებები:

1.      სისხლის სამართალი - სპეციფიკების კლიენტისათვის გაცნობა და სწორი იურიდიული გადაწყვეტილების მიღებისთვის სრულყოფილი იურიდიული კონსულტაციის გაწევა;

2.      სამოქალაქო სამართალი - ფინანსური დავები, ქონების გაყოფა, ალიმენტის დაკისრება, განქორწინება, მემკვიდრეობა, სახელშეკრულებო ურთიერთობები, სამეწარმეო სამართალი, შრომითი სამართალი;

3.  ადმინისტრაციული სამართალი - წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ და სახელმწიფო                 ორგანოებში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით;