ფინანსური ინსტიტუტების საკრედიტო პორტფელის ქოლექშენი

A Rating-ს აქვს სპეციალური მიმართულება ბანკებისა და ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, რომელიც საუკეთესო სერვისსა  და ეფექტურ შედეგზე დაფუძნებით ინარჩუნებს მათთან წარმატებულ გრძელვადიან პარტნიორულ ურთიერთობას. ეს მიმართულება უკვე უამრავ  საბანკო და ფინანსურ პროდუქტს მართავს, რომელიც მოიცავს პლასტიკურ ბარათებს, სესხებსა, ტრანზაქციულ ისტორიებს/საბალანსო ფურცელს და ა.შ. ჩვენი მომსახურება ასევე ვრცელდება პერსონალურ სესხებსა და იპოთეკაზე.

A Rating-ს როექტის განხორციელებისა და მართვის ნებისმიერ ეტაპზე ჩართული ყავს პროფესიონალი თანამშრომლები, რაც მის ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს. ჩვენს კონსულტანტებს აქვთ სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის სპეციალიზირებული ფინანსური და იურიდიული ცოდნა. შესაბამისად, A Rating-ი თავის მომხმარებელს სთავაზოს ეფექტურ ფინანსური გაჯანსაღების პროგრამას. ნებისმიერი შეთავაზება, იქნება ეს კორპორატიული თუ ფიზიკური პირებისთვის, მოიცავს ადგილზე მისვლასა და სამართლებრივ ქმედებებს.