გადამხდელუნარიანობის ანალიზი და რესტრუქტურიზაციაზე მოლაპარაკებები

ჩვენ ვართ მოდერატორი ორ ბიზნესს შორის, რაც მიიღწევა ვალების რესტრუქტურიზაციით. ჩვენ დეტალურად ვსწავლობთ დებიტორების გადახდისუნარიანობას და ვახდენთ კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის სრულფასოვან ანალიზს, რის საფუძველზეც ვასრულებთ შუამავლის ფუნქციას და ვადგენთ ორივე მხარისთვის მისაღებ გადახდის გრაფიკს.